K’opetik yu’un te Minga Informativa Mesoamericana yu’un te movimientos sociales

2006-11-19 00:00:00

Te mach’atik ya yak’ik ta na’el te k’opetik te k’otik ta yo’ebal tsoblej yu’un te encuentro campesino mesoamericano sok te yoxebal tsoblej yu’un MOICAM, k’otik tey ta banti la yich jamel te muk’ul tsoblej te Minga Informativa mesoamericana yu’un te movimiento sociale.

Tey ta bin la yich’ pasele, chantulik te mach’atik la yak’ik ta na’el ta stojol te tsoblej te bin ya xbaj k’otuk ta pasele sok te bin ya’tel te xchapoj spasele.

Hermelinda Díaz te talem ta Red de Comunicadores Boca de Polen la yalbey sk’oplal te bin ya yak’botik te Minga Informativa te k’opetik te ya yich’ k’asesel te banti ma xk’ax ta yantik k’asesbil k’opetik, ma’ xtun yu’unik te bats’il antswiniketik, jaxan li’ ta Minga ya spas ya kaltik te bin ya jk’antik te ya xtun ku’untike.

Miguel Cruz, yu’un Radio Unidad jajch’em tal ta lum tseltal, ta estado yu’un Chiapas, la yal te bayel sk’oplal ta stojol te lumetik te k’opetik te minga.ya tsob

La yal xan te, yich’el bajel te k’opetik ta lumetik te ya x’atejik ta lum, ja’ te bayel sk’oplal ta swenta te a’tel ya spas te mach’atik ya yich’ik bajel te k’opetik.

Eugenio Bermejillo, ta Boca de Polen sok Marcel Lueiro ta Centro Memorial Dr. Martin Luther King ta Cuba, la yalbeyik sk’oplal te bit’il jajch’em tal te a’tel ta swenta te tsoblej yu’un te wokolil ta continente sok te bin ya ska’n ya yich’ pasel k’alal ya xlaj yo’tan ta tsoblej te MOICAM.

Te k’op te ya yak’ te Minga Mesoamericana ja’ te ya yich’ alel k’opetik te banti ya xk’opojik te bats’il antswiniketik ta spisil mesoamerica, sok ta xchebal welta, te k’opetik te ya yich’ tsobel yu’un ya xtun yu’unik te lumetik te stijo sbajik ta k’op ta slumalik.

Te Minga, ja’ jun k’op talem ta Quechua te ya sk’an ya yal tsob a’tel, ja’ jun pajal a’tel ta jpisiltik te ya kak’ jk’optik ta swenta te bit’il yakal ta bajel te tsoblej sok banti ya xk’ot lan te jujun tsoblej.

Ta swenta te k’op ya yalik te mach’atik ma’ lek yo’tanik ma xyak’ik ta na’el stojol te bin yakel ta pasele sok ma’ xyich’ ta wenta te jlumaltike, jaxan te Minga ja’ yakal yak’bel ta na’el stojol te bintik yakal k’oyel ta pasel ta ya’beyel sna’ te jlumaltike.

Escuchen la presentación en audio.